_
 • Facebook cập nhật các biểu tượng cảm xúc 12/10/2012

  Tối qua, vừa đi công chuyện về, sẵn tâm trạng đang tốt, tôi ngồi vào máy chơi Facebook, thấy nó đã cập nhật các tính năng mới, là các icon biểu tượng cảm xúc, hay quá, và cũng vô cùng thích thú, tuy các hình đó nhìn hơi củ chuối một chút, nhưng có còn hơn không.

  Trước kia, tính năng cập nhật mà tôi thích thú nhất là tính năng âm thanh, nghe tưng tưng vui tai. Giờ thì cập nhật thêm tính năng này, càng vui hơn, và hi vọng sắp tới có các tính năng mới ngon hơn các tính năng này nữa.

  Tôi lười biếng tổng hợp các kí tự của FaceBook, nên mượn cái bảng tổng hợp của bạn Tân Marketing vậy :

  Lê Thủy

  Nhật Ký Sắc Đẹp


  Post Tagged with ,

One Responseso far.

 1. BabyWolf says:

  Sao còn thiếu nhiều vậy người đẹp?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *