_
 • Sự chuẩn bị của ngày hôm nay chính là kết quả của ngày mai.

  Chúng ta muốn ngày mai được tốt đẹp an vui hay bị đau khổ, thì ngay bây giờ chúng ta phải chuẩn bị. Sự chuẩn bị của ngày hôm nay chính là kết quả của ngày mai.

   

   

  Một hôm có người ngoại đạo đến hỏi đức Phật:
  – Thưa ngài Cù-đàm, cái gì định đặt cho con người sinh ra kẻ thì nghèo nàn khổ sở, người thì giàu sang sung sướng, kẻ thì sống lâu người thì chết yểu, kẻ thì yếu đau người thì khỏe mạnh, kẻ thì ngu tối người thì thông minh ?

  Phật trả lời:

  – Tất cả sự sai biệt giữa con người và con người là do nghiệp mà họ định đặt ra, nên có người ưu kẻ liệt.

  – Do tạo nghiệp gì khiến cho người sống lâu và do tạo nghiệp gì khiến cho người chết yểu?

  – Người không tạo nghiệp sát hại chúng sanh thì được thọ mạng lâu dài. Người tạo nghiệp sát, đoản mạng sống của chúng sanh nên thọ mạng yểu.

  – Do tạo nghiệp gì mà thân người được khỏe mạnh và do tạo nghiệp gì mà thân hay yếu đau bệnh tật ?

  – Do nghiệp ác làm cho người đau khổ nên thọ thân hay bệnh tật đau yếu. Và do tạo nghiệp lành an ủi giúp đỡ người qua những tai nạn khốn khổ, nên được thọ thân khỏe mạnh vui tươi.

  – Do tạo nghiệp gì mà sanh thân trong gia đình giàu sang sung sướng và do tạo nghiệp gì mà sanh thân trong gia đình nghèo đói khốn khó ?

  – Do đời trước biết làm lành, biết bố thí cúng dường, biết giúp đỡ người nghèo đói bệnh tật, nên đời này được sanh ra trong cảnh giàu sang sung sướng. Người ở đời trước không biết bố thí cúng dường, không biết giúp đỡ người nghèo khó, lại còn tham lam rút tỉa của người, nên đời này sanh thân trong cảnh nghèo đói thiếu thốn.

  – Do tạo nghiệp gì người sanh ra được thông minh sáng suốt và do tạo nghiệp gì người sanh ra lại ngu dốt tối tăm ?

  – Người đời trước do siêng năng học hỏi tìm hiểu chân lý, ưa thích giúp người được học hỏi hiểu biết nên đời này được thông minh. Người ở đời trước do lười biếng học không chịu tìm hiểu chân lý, cản ngăn sự học hỏi của người, nên đời này bị tối tăm mê mờ.

  Vậy, tất cả quả tốt hay xấu mà chúng ta đang thọ nhận hiện nay, gốc từ cái nhân chúng ta gây thuở trước, chớ không phải bỗng dưng mà có. Khi đã biết được như thế, chúng ta muốn ngày mai được tốt đẹp an vui hay bị đau khổ, thì ngay bây giờ chúng ta phải chuẩn bị. Nếu chuẩn bị bằng nghiệp thiện thì sẽ được đến cõi lành và được an vui hạnh phúc, nếu chuẩn bị bằng nghiệp ác thì sẽ đi vào đường dữ và bị khổ đau. A Di Đà Phật.!

   

  Sưu tầm

  Nhật ký sắc đẹp


  Post Tagged with ,

One Responseso far.

 1. Duong says:

  Thậy sự tim tôi bây giờ đây không đau nhưng nhói và cảm thấy khó thở lắm.. Có lẻ do tôi chưa biết tha thứ và cung có lẽ tính tôi còn nóng nảy vội vàng.. Tôi chỉ biết nhận và chưa biết đau khổ.. Nhưng thật sự là tôi đang rất đau.. Con tim tôi đã rỉ máu, vết thương lòng đang lớn dần. Nhưng k. Tôi sẽ băg bó lại.. Tự chữa lành vết thương rỉ máu.. Và sống trong khoang dung tâm tịnh để vết thuơng đó k còn đau nữa.. Tôi thật sự rất khó khăn để có đuợc quyết định đúng trong cuộc đời.. Và có lẽ lần đau này tôi lại 1 lần sai lầm.. Sau cơn đau này khi vết thuơng đã lành..mọi thứ sẽ khác..tôi sẽ nhẹ nhàng hơn
  Bất cần hơn để con tim đc thah thản hơn.. Tôi sẽ sống cho chính mình.. Cho gia đình.. Còn lại mọi thứ trên đời này có lẽ sẽ không còn quan trọng lắm đối vs tôi nữa.. Từ bây giờ vết thuơng tôi sẽ bắt đầu lành lại.. Tôi sẽ k còn đau nữa. Và tôi sẽ bảo vệ con tim mình bằng sự từ bi.. Bằng chính bả chất chân thật của mình.. Bằg nhữg trãi ghiệm.. Tôi sec là tôi và sẽ k là ai khác..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *